El Martinet | Normativa de convivència de la comunitat de Més grans i Joves
22141
page-template-default,page,page-id-22141,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA A LA COMUNITAT DE MÉS GRANS I JOVES

Aquests anys d’experiència com a Escola Institut ens han portat a fer una reflexió sobre com convivim a l’escola.

 

Hem estat immersos en un procés d’indagació que ens ha permès observar com es mouen els nois i noies, la manera en què se situen i el valor que donen i donem a la comunitat. Aquest procés ens ha permès dibuixar i elaborar un marc normatiu partint de les necessitats que hem anat detectant, i que ens ha de servir per compartir un context i una mirada conjunta sobre allò que considerem essencial per a la convivència en la nostra escola i quina és la imatge de jove que volem promoure.

 

Aquest marc, doncs, concreta com i què venim a fer a l’escola, quin sentit li donem com a espai vital i d’aprenentatge. Per tant, el respecte i valor que li donem a ella i a les persones amb qui compartim el dia a dia.

Assistència a l’escola

 

L’assistència a l’escola és obligatòria. Cada matí el mestre que està fent treball per l’escola passa per tots els grups i apunta les absències d’aquell dia. Aquesta persona també és l’encarregada d’enviar a les famílies un email des del correu info@elmartinet.org per informar que el seu fill o filla no ha vingut.

 

Si algun noi o noia no ve a l’escola, arriba tard o ha de sortir per alguna raó, la família ha d’escriure un email a les mestres de referència i a info@elmartinet.org, com a màxim a primera hora del matí, informant.

 

Els mestres de referència seran els encarregats de fer un recull de les faltes no justificades i convocaran a la família per parlar-ne. L’acumulació de 10 d’absències no justificades serà comunicada als serveis socials.

Puntualitat

 

L’hora d’entrada a l’escola és a les 8:55h. Donem 10 minuts de marge per entrar tranquil·lament, deixar el mòbil, treure’ns les sabates, fer la rotllana… Qui arribi més tard de les 9:05h se li contarà com a retard i s’apuntarà a les llistes que hi ha a cada espai.

 

Els mestres de referència seran els encarregats de fer un recull dels retards de cada setmana. Qui acumuli 4 retards no justificats, s’avisarà a la família i s’haurà de quedar el següent dimecres a la tarda, de 14:30 a 15:30h fent la tasca que hagin pensat les seves mestres referents (alguna feina concreta de l’espai, ordenar o netejar algun material o espai específic, feina per la comunitat, jardí…).

Com estar a l’escola

 

A l’escola hem de garantir el benestar de tothom i per tant ens hem de tractar amb respecte per conviure en un ambient agradable que propicia un bon entorn d’aprenentatge i educatiu. En cap cas acceptarem conductes violentes o abusives cap a qualsevol membre de la comunitat.

 

Entenem que el respecte passa també per tenir cura del llenguatge que fem servir per comunicar-nos. Tota la comunitat hem de vetllar perquè s’utilitzi un llenguatge i un to respectuós (no tolerarem llenguatges barroers, misògins, sexistes, racistes, exclusius…)

 

En cas que algun jove tingui aquest tipus de comportaments irrespectuosos, la mestra informarà a la família i podrà valorar i decidir si pot restar a l’escola o ha de marxar. L’Equip de mestres i la direcció de l’escola valoraran si és necessari que el jove no pugui assistir-hi durant més d’un dia.

L’ús dels espais i del material

 

Cadascú ha d’estar dins de l’espai que li correspon segons l’àmbit en el qual estigui. No podrà entrar als altres espais si no és per un motiu concret i el mestre n’hagi donat permís.

 

Els nois i noies tenen llibres de consulta i material de qualitat a l’espai. Per cada projecte assignarem el material que es necessita i els nois i noies el tindran a la seva disposició. Cadascú ha de ser responsable i tenir cura d’aquest material perquè és de tots.

 

Els espais han de quedar recollits cada dia abans de marxar. S’haurà de recollir entre tots els membres del grup.

 

En el cas que un jove faci un mal ús de qualsevol material, mobiliari, elements dels espais,… i el faci malbé, l’haurà d’arreglar, reposar o comprar i es notificarà a la família.

Lavabos

 

Els lavabos també són un espai de la comunitat i com a tal, tots som responsables de tenir-ne cura. No es podran llençar papers de mans dins la tassa, tenim les papereres a disposició per aquest ús. El paper higiènic i de mans s’ha de fer servir amb coherència i no se’n farà un mal ús.

 

No es pot acumular gent dins del lavabo. L’ús del lavabo ha de ser individual i s’utilitzarà per necessitats fisiològiques i de neteja del material.

 

Si es necessita la pica del lavabo per netejar pinzells i pots de pintura, es deixarà ordenat i net en finalitzar la tasca, sense papers pel mig i material abandonat. Caldrà retornar les coses eixutes al seu lloc.

L’ús del mòbil i altres dispositius electrònics

 

El mòbil a l’escola ha d’estar apagat o en mode avió i s’ha de deixar a la caixa dels mòbils que hi ha cada espai. No es podran tornar a encendre fins que surtin de l’escola. Els mòbils de dins la caixa no es poden agafar en cap moment sense permís.

 

Les polseres o rellotges sincronitzats als mòbils també han d’estar en mode avió quan estem a dins de l’escola.

 

Els ordinadors que fem servir a l’escola són d’ús comunitari, cap noi o noia ha de portar el seu ordinador personal.

 

Tots els mòbils que no es deixin a la caixa de mòbils de l’espai o que estiguin engegats a dins de l’escola, les polseres i rellotges que no hagin estat desconnectats o els ordinadors personals que es treguin a dins de l’escola, es guardaran al despatx de direcció a dins d’un sobre tancat amb el nom del seu propietari i la família haurà de venir a buscar-lo l’endemà.

 

 

Pilotes

 

Les pilotes es faran servir quan l’activitat ho requereixi. Si s’utilitzen en altres moments, es guardaran al despatx de direcció amb el nom del seu propietari i la família l’haurà de venir a buscar a l’endemà (si és en divendres, fins dilluns no s’agafarà).

Com s’ha de venir vestit a l’escola

 

La manera de vestir i la higiene dels nois i noies són factors importants per al funcionament de l’escola. La roba i l’aparença dels nois i noies ha de reflectir una imatge positiva i contribuir a un bon entorn d’aprenentatge.

 

Tots els membres de la comunitat han de portar roba, calçat i complements adequat al context de l’espai, el moment i l’edat en la qual es troben, és a dir, una roba que ens permeti mantenir el contacte visual i la connexió amb el que es ve a fer a l’escola, roba còmoda, segura i respectuosa sense missatges ofensius, obscens, o amb simbologies que puguin generar malestar,  converses o situacions que no afavoreixen els aprenentatges i no tenen cabuda a l’escola.

 

Tampoc es pot portar roba d’equipacions esportives, ja que genera maneres de relacionar-se, moviments i converses que interfereixen en el bon ambient d’aprenentatge.

 

En cas de no respectar-ho, la mestra informarà a la família. Si aquesta situació es repeteix dues vegades el jove no podrà estar ni realitzar cap activitat amb el seu grup, fins que no es resolgui.

Patinets i bicicletes

 

A dins de l’escola, inclòs el jardí, els nois i noies de la comunitat de Més Grans i Joves, no poden circular amb patinets i bicicletes. En el cas que algun jove el faci servir, se li retirarà i restarà a l’escola fins a l’endemà.

 

Els patinets i les bicicletes han d’estar sempre lligats amb cadenat a l’aparca bicis. Els mestres que estan de treball per l’escola a primera estona són els encarregats de fer la revisió i portar-los al magatzem de bicis.

 

Els patinets i les bicicletes que es trobin deslligades, es guardaran al magatzem i no es podran agafar fins a l’endemà (si és en divendres es quedarà a l’escola tot el cap de setmana i fins dilluns no s’agafarà).

Sortides, colònies i intercanvis

Les sortides, colònies i intercanvis són propostes d’aprenentatge fora de l’escola, però emmarcades dins de la programació anual del centre i, per tant, estan sota l’empar de l’escola. Cal tenir molt clar que la participació en aquestes propostes inclouen el temps fora del marc escolar i, en conseqüència, l’escola es reserva el dret de prendre les mesures oportunes en cas que el noi o noia infringeixi greument les següents normes:

 

  • Els nois i noies han de participar plenament de les activitats proposades en el marc de les sortides, colònies i intercanvis. Cal mostrar un comportament adequat i no ofensiu en la nostra comunitat, no es pot posar en perill a si mateix o a uns altres, o causar danys a l’entorn.

 

  • Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut.

 

  • Està totalment prohibit portar mòbils o altres dispositius electrònics.

 

En cas que el noi o noia infringeixi les normes anteriors o posi en perill el bon funcionament de l’activitat, l’escola es reserva el dret d’enviar-lo o enviar-la a casa, i la família haurà de fer-se càrrec de les despeses que es poguessin derivar d’aquest fet.

En el moment d’autoritzar la participació del noi o noia en aquestes activitats, la família és conscient de les condicions.

 

Tampoc es retornarà cap import en cas d’expulsió del programa o en cas d’anul·lació per causes alienes a l’escola.

 

L’equip de mestres podrà decidir la no assistència d’un jove a una sortida si es considera que posa en risc la seva seguretat o la del grup, o el bon funcionament de l’activitat.

 

Aquesta normativa està redactada per garantir el bon funcionament i benestar a l’escola.

 

A més de la conseqüència descrita en cada apartat, l’incompliment d’aquesta normativa també quedarà reflectida en l’avaluació de la competència Personal i Social de les qualificacions finals.

 

11 d’octubre de 2022